Slovníček vojenského slangu, žargonu a argotu:
A - Z

Slang
foneticky

Oficiální zkratka

Oficiální
název

Můj popis

Příklad užití

Armydasky
-vymyslel
Mgr. Josef Procházka
    Plátěná sportovní obuv khaki barvy. Je úplně stejná jako takové ty čínské kotníčkové tenisky za pár korun, akorát, že je v khaki barvě. Dělá se v ní veškerý sport na vojně, což je občas o zničení nohou. Běhali jsme to v Armydaskách.
Atomkecky     Plastové sáčky, součást Jednotné pláštěnky, navlékají se na nohy a jsou pro obranu proti radioaktivnímu spadu a chemickým zbraním. Atomkecky jsem potom ztratil.
Bagr     Lžíce (součást příboru), mazáci ji nosí v jedné z mnoha kapes oděvu vzor 95 se zahnutým koncem (vznikne jakýsi háček, který vyčnívá z oděvu - je to "mazácký výstřelek"). Půjči mi bagr!
Banány     Vojenské pyžamo, má barvu toho ovoce. Jakto, že na sobě nemáš banány?
Barevná hudba   Nácvik ranní činnosti Činnost, prováděná buď za trest nebo pro pobavení mazáků pod rouškou seriozního výcviku. Spočívá v tom, že v době, která není určená pro spánek (typicky 14.00 - 15.00 hodin) se vojáci (myši) převlečou do pyžam, zalehnou do spacáků a na vyhlášený signál se musí v daném časovém intervalu dostavit na určené místo v určené ústroji (montérky, tepláky, standardní oblečení). Zároveň je nutné pečlivě ustlat a poklidit podlahu pod postelí. Časy bývají velmi krátké, obvykle se běhá před ubikace. Barevnou hudbou se tato činnost nazývá pro různou barvu té které ústroje s tím, že střídání těchto barev je poměrně velmi rychlé. Včera odpoledne jsme měli barevnou hudbu.
Barva     Určitě není výhradně vojenským termínem. Tento signál vysílá (sděluje) každá osoba, která si uleví - "prdne" si. Nevím, jak se "prdnutí" dá vyjádřit kulantněji. Barva!
Basa     Posádková věznice. Za to tohle můžeš v pohodě dostat basu.
Basman     Označení osoby dozorčího posádkové věznice - je to typ služby (24 hodin), kdy vybraný voják (vojáci) musí zajistit chod věznice. Kdo je dneska basman?
Béčko     Postel - termín zřejmě koresponduje s výrazem "bydlo". Slez z toho béčka!
Bejzbolka     Součást výstroje - oblečení vzor 95 - čepice se štítkem - skutečně připomíná oblíbené baseballové čepice. Na pochod si vezměte bejzbolky.
Beziny     Vojenský trest - voják je "bez vycházek" - po určenou dobu nemá voják nárok na vycházky. Mám pět dní bezin.
Bigoš     Označení příslušníka pozemního vojska. Údajně vychází z mě neznámého termínu "bigo" - bahno. No a oni tím, že jsou pozemní vojsko, se například při nějaké akci musí mnohdy válet v bahně. Já jsem u letectva, on je u bigošů. Je to jenom bigoš.
Blembák     Ocelová ochranná přilba. Je velmi nešikovná a těžká. Spíš by jednomu zlomila vaz, než ochránila před kulkou. Střílet budete s blembákem.
Blešák     Bleší trh. Provádí se obvykle při různých kontrolách, při různých represáliích. Voják si musí vyložit všechny věci ze své skříně ven a nadřízený je obvykle kontroluje. Je s tím hodně práce a vyndané věci všech obyvatel ložnice skutečně připomínají nějaké tržiště. Přiznejte se, kdo to ukradl nebo vám udělám blešák.
Bopo BoPo Bojová pohotovost Stav, kdy jsou vojáci připraveni k nějakým vojenským akcím obranného, či ochranného charakteru. Zítra máme nácvik bopo.
Boro BoRo Bojové rozdílení Může též být použito jako nevyřknutý trest, ekvivalentní bezinám. Pokud je voják určen do BORO, nesmí opustit po dobu 24 hodin kasárna a po vyhlášení signálu "BORO" se musí v daném intervalu dostavit na dané místo v předepsané ústroji. Měl jsem týden boro.
Borůvka     Označení příslušníka letectva a protivzdušné obrany. Mají (máme, já sem také patřím) tmavě modré barety, jejichž barva připomíná to ovoce. Támhle ty tři borůvky uprostřed mají špatně upevněný samopal.
Buzerák     Místo (zpravidla asfaltové), kde dochází k nacvičování pořadových cviků, k nástupům. Oběhni 3x buzerák.
Bydlo     Postel, viz též "béčko". Slezte z těch bydel!
Céeska CS Celodenní směna Je to 24 hodinová služba. Zatím nemohu soudit, ale bude jich asi tak 3 - 5 měsíčně. Céesku máte 16. května.
Cesťák   Cestovní příkaz Jde o dokument, který umožňuje vojákovi přesun na určité místo mimo kasárna v pracovní dobu. Vystav mu na to cesťák.
Céčko     Označení pro civil; odchod do civilu. Do céčka jdou za měsíc.
Cíčko     Cigareta. Dej mi cíčko!
Čévéóčko ČVO Číslo vojenské odbornosti Každý voják je vyvičován pro vykovnávání nějaké funkce v armádě. Každá takováto funkce má krycí číslo. Například u mě je to 602.  Což je, tuším, velitel rádiové čety - nevím přesně. Jaké jsi čévéóčko?
Čtvrtka   Druhý pomocník dozorčího brigády Osoba, z 90 % rekrutující se z řad KVZ, který je v rámci držení 24 h služby k ruce pomocníku dozorčího brigády (půlce). Pozítří mám čtvrtku.
Dérvépér DRVPR Denní rozkaz velitele praporu Formální zakončení výcvikového, či hospodářského dne. K tomuto zakončení dochází v asi 15.20 hodin. Velitel udělí odměny, tresty, určí rajony pro toho kterého vojáka, rozdá poštu… Výpis déervépéer: …
Dévéťák DVT   Termín, zkratka, která již není nikde zakotvena, je to přežitek minulosti. Znamená zřejmě "Dozorčí vojenského tělesa". Dnes se používá termínu "Dozorčí útvaru", či "dozorčí brigády". Je to obvykle voják z povolání, vykonávající službu, kdy se stará o chod útvaru, všech celodenních směn, řeší problémy s kázní, kontroluje výkony celodenních služeb. Kdo má dnes dévéťáka?
Devítka     Místnost, budova, kde sídlí DVT, tedy dozorčí útvaru. Máš jít na devítku!
Doranka     Vycházka, jejíž návrat je určen na ráno (budíček) dalšího dne. Zítra mám doranku.
Džíska     Svrchní bunda, kabát oděvu vzor 95. Na trička si vezměte džísky!
Enzety NZ Nedotknutelné zásoby Železné zásoby. Budeš hlídat enzety.
Flaksa     Služba v kuchyni (mytí nádobí, sběr nádobí…). Zítra mám flaksu.
Flaksman     Osoba, která má službu v kuchyni (flaksu). Dneska jsem flaksman.
Fnzs FNZS Finanční náhrada za stravu Činí 73 Kč na vojáka a den. Pokud mám přiznané volno jakéhokoli typu a nestravuji se v kasárnách, mám nárok na FNZS. Proplaťte fnzs.
Fox, foxík     Klid, klídek. Značí pohodu, nicnedělání. Tahle služba je fox. Ještě dodělám tohle a mám fox.
Fyzička   Fyzická kontrola přítomnosti vojáků Je to výmluvné samo o sobě. Vojáci se nechají nastoupit a zjistí se jejich počet. Tento úkon se naprosto jednoznačně a pravidelně provádí v přijímači, po něm jen vyjímečně, při různých průšvizích, či prověrkách. Fyzička je 15 minut před večerkou.
Guma     Voják z povolání - samozřejmě pejorativní označení. Pozor, jde sem nějaká guma.
Gumárna     Přístup služebně starších vojáků k nováčkům. Vše se realizuje přesně podle řádů. Je třeba zdravit, mít perfektně uklizeno, vše je třeba oznamovat, hlásit. Je tam gumárna nebo mazárna?
Hádéčko HD Hospodářský den Je to soubor činností, které se provádějí v sobotu od rána do teoreticky 15.30 hodin. Jedná se o úklid vnitřních a vnějších prostorů kasáren. Činnosti, které by normálnímu člověku zabraly maximálně 1,5 - 2 hodiny se musí provádět až 3x déle. Je to mnohdy velmi (alespoň pro mě) ponižující a deprimující a nechápu, proč jsou vojáci z povolání tak natvrdlí a hrají s námi toto divadlo. O hádéčku jsme dělali venku.
Hektar     Voják základní služby, kterému do odchodu do civilu zbývá více než 100 dní. Jo, já jsem ještě hektar.
Humusky     Teplé (zimní) vložky do oděvu. Srovnej si pořádně ty humusky!
Jehla     Činnost, kdy se člověk "zašívá" - "uklidí" se. Typická potřeba "akce jehla" vzniká při hospodářském dni. Člověk provede svoji práci, event. ji provede v nejnutnějším možném minimu a poté se musí někam schovat tak, aby nebyl na očích, či práci pouze předstírat. Házím akci jehla!
Jépéčko JP Jednotná pláštěnka Soubor plastových pomůcek (pláštěnka, sáčky na ruce a nohy) pro obranu proti radioaktivnímu spadu a chemickým zbraním. Běhali jsme tam v jépéčku, jak kokoti.
Kábéčko KB Kuchyňský blok Místo, kde se stravuje mužstvo. Dnes obědváme v kábéčku.
Kabriolet     Postele na vojně jsou jednoduché kovové palandy. Normálně jsou dvě na sobě. Pokud je postel jen jedna, říká se tomu kabriolet. Obvykle ke zpozorování u služebně starších vojáků. Na pokoji máme samé kabriolety.
Kácéčko KC Kontrolní cvičení Různé testy, písemky… Zítra máme kácéčko.
Kameny     Žluté odznáčky, velikosti zhruba polštářkové žvýkačky, které se připevňují na jmenovku. Označují velitele družstva. On zatím nesehnal kameny.
Kanady     Vysoké kožené vojenské boty. Pokud se dobře "vyšlápnou", je to skutečně vynikající obuv. Vylešti si ty kanady!
Kasino     Kasárna. Vezmeš mě do kasina?
Kátéeska KTS Kontrola technického stavu Je to ekvivalent technické kontrole vozidla v civilním sektoru. Má v přádku kátéesku?
Kávézetka KVZ Kurs velitelů v záloze Prestižní kurz (trvá 6 měsíců), kam jsou zařazováni zpravidla vysokoškolsky vzdělaní lidé (pokud jsou tak neschopní a jdou na vojnu). Po úspěšném absolvování kurzu je člověk zařazen coby velitel čety, popř. učitel. Podle určení je možné docílit až důstojnické hodnosti (podporučíka). U vojáka v základní službě (!). On je z kávézetky.
Kentus     Něco odporného, nechutného. Zpravidla pejorativní označení pro jídlo. Co je dnes za kentus?
Kmeňák   Kmenový voják Voják, který je po celou dobu výkonu základní vojenské služby přiřazen k určité jednotce (rotě), kde slouží v určité "provozně - zabezpečovací" funkci - jako řidič, náčelník stanice... Takovýto voják má svůj úkol a místo působení jisté po celou dobu výkonu vojenské základní služby. Kmeňáci dnes půjdou do autoparku.
Kolejnice     Označení vojáka, člena KVZ. Je to pejorativní a vychází z minulosti, kdy vojáci, účastníci KVZ, byli na uniformách starého typu (vzor 85) označeni podlouhlými úzkými stříbrnými odznaky (připomínající kolejničky). Běžní vojáci nás nemají rádi, jsme pro ně "gumy" a "zasraný inženýři". Rozdíl v myšlení, věku, přístupech a podobně je samozřejmě signifikantní, jenže nenávist těch "zvířátek" je iracionální - všichni jsme sakra na stejné lodi, ne? My máme vojnu lepší, jenže se také, na rozdíl od nich, umíme chovat. Podívej na ty zkurvený kolejnice.
Kombajn     Hromadná sprchovací místnost (asi pro 20 účastníků). Jdeme do kombajnu?
Komínky     Způsob ukládání osobních věcí na vojně. Z kartonu se nastříhají proužky široké asi 1,5 cm dlouhé na šířku přihrádky ve skříňce. Tento proužek se při skládání vloží do prádla tak, aby složená část oděvu měla hranu vysokou právě na šířku toho proužku a aby šířka kusu skládaného prádla korespondovala s délkou toho proužku (a zároveň s šířkou přihrádky ve skříňce). Všechno prádlo tak získá jednotný vzhled, pokud je složeno. Pane Obešlo, ty komínky lepší!
Kongo     Svrchní plášť oděvu vzor 95. Používá se v zimě a při dešti. Ani jsem nepotřeboval kongo.
Kop KOP Krátkodobé volno k opuštění posádky Uděluje se za odměnu, trvá 2 dny, nikdy však všední. Nevím, proč se někdy užívá této zkratky a někdy KVOP Dostal jsem za to kopa.
Kosa     Samopal. Půjči mi kosu!
Kroužkování     Čištění parketové podlahy kartáčem. Pořádně koukej vykroužkovat!
Kvop KVOP Krátkodobé volno k opuštění posádky Uděluje se za odměnu, trvá 2 dny, nikdy však všední. Nevím, proč se někdy užívá této zkratky a někdy KOP. Dostal jsem za to kvopa.
Malá   Malá polní Malý vojenský batůžek, spíše připomíná kabelku. Dám si to jen do malé.
Malá polní     Malý vojenský batůžek, spíše připomíná kabelku. Dejte si to do malých polních!
Mazák     Služebně starší voják. Vyznačuje se v drtivé většině případů jistými atributy, mnohdy oku laika nepostřehnutelnými. Těmito atributy dává najevo svoji mazáckost. Atributy bývají speciálně šněrované kanady, specifické umístění opasku, nošení bagru, úpravy tkaničky baretu, rozepnuté kapsy, ruce v kapsách, ostentativně nošené tričko pod košilí.... Mazáci nás předběhli.
Mazárna     Přístup služebně starších vojáků k nováčkům. Není třeba mít uklizené skříňky, perfektně ustlané postele, čistou obuv… Neprovádí se kontrola fyzické přítomnosti vojáků, je možné poměrně snadno utíkat. Není nutné zdravit, hlásit se, ptát se na každou maličkost. Je však třeba si mazáky různě předcházet - různými službami, cigaretami, jídlem… Je zde také riziko aplikace šikany. Je tam gumárna nebo mazárna?
Mazlák   Mazlavé mýdlo Čisticí prostředek, zhruba stejné konzistence jako vazelína. Na vojně se používá k mytí podlah. Dnes to udělejte mazlákem.
Mercedes     Nové hodnostní označení. Zatímco v minulosti se používaly pěticípé hvězdy, nové hodnosti jsou třícípé, připomínající znak té automobilky. Nicméně označení staré i nové se používá souběžně. Má dva stříbrné mercedesy.
Modrá   Modrá knížka Dokument, prokazující občanovi neschopnost vykonat základní vojenskou službu. Mě se modrou nepodařilo získat.
Mosty     Způsob vázání kanad, popř., i jiných bot, např. armydasek. Je to jeden z atributů mazáka. Spočívá v tom, že tkanička u prvních dvou nejspodnějších oček boty není provlečená spodem (tak, aby prakticky byla položená na jazyku boty), ale je vedená vrchem. Okamžitě si převaž ty mosty!
Mošna     Označení pro malou polní. Na snídani se vezměte mošny.
Mrdat     Dostávat nesmyslné nápady, pronášet nesmyslné myšlenky, obecně pak hovořit nesmysly. Tobě snad mrdá!
Mrsk     Označení nepříjemné situace v souvislosti s pracovními, či studijními povinnostmi. Například v momentě, kdy člověk zadírá, se jedná o mrsk. To je mrsk, to je neuvěřitelné!
Myš, myšák     Nováček, mnohdy pak služebně starším vojákem označení služebně mladšího vojáka, byť tento již dávno nováčkem není. Hele, koukej, myši jdou na oběd! Tam sedí jen myši! Uklidni se, myšáku!
Nádražák     Označení příslušníka letectva a protivzdušné obrany. Mají (máme, já sem také patřím) tmavě modré barety, jejichž barva a nově též vycházkové uniformy vojáků z povolání připomínají to zaměstnání. Aha, on je to nádražák.
Nádražák     Označení vojáka, člena KVZ. Je to pejorativní a vyhází z minulosti, kdy vojáci, účastníci KVZ, byli na uniformách starého typu (vzor 85) označeni podlouhlými úzkými stříbrnými odznaky (připomínající kolejničky, kterýnm se běžně říkalo kolejnice, což implikuje to zaměstnání). Běžní vojáci nás nemají rádi, jsme pro ně "gumy" a "zasraný inženýři". Rozdíl v myšlení, věku, přístupech a podobně je samozřejmě signifikantní, jenže nenávist těch "zvířátek" je iracionální - všichni jsme sakra na stejné lodi, ne? My máme vojnu lepší, jenže se také, na rozdíl od nich, umíme chovat. Koukni na ty zasraný nádražáky!.
Naprášit     Oznamovat nesplnění různých povinností, úkolů, či částí úkolů u vlastních kolegů - prostě žalovat, bonzovat. Vykašli se na to, nebo to napráším!
Nátělník barvy khaki     Tričko zelené barvy. Používá se obvykle v nějakém textu - směrnici, předpisu...
Nounejmka     Označení konzervy, jejíž obsah skýtá luncheon meat, hovězí maso, či maso vepřové. Tyto konzervy se vyrábí na zakázku armády a nejsou nijak označeny. Je to prostě plechovka, vážicí asi 300 gramů. K obědu jsme měli nounejmku.
Óemka OM Ochranná maska Plynová maska, sloužící pro obranu proti radioaktivnímu spadu a chemickým zbraním. Vezměte si óemky.
Óeska OS Ochranná směna Je to podobné jako strážní služba, jenže je beze zbraně (jen s tupým bodákem samopalu). Po dobu 24 hodin se hlídají různé objekty - sklady, budovy… Zítra mám óesku.
Ojebávat     Šidit nějakou činnost (nedělat ji pečlivě). Dělej to pořádně, neojebávej to! Trochu jsem to ojebal.
Ójéčko OJ Organizační jádro Jakási organizační struktura, která hraje nějakou roli při bojovém poplachu (BoPo). Ójéčka se přesunou sem!
Omrdat     Pořádně, důkladně vyplísnit, seřvat někoho (podřízeného). Velitel mě za to pěkně omrdal.
Omrdávat     Šidit nějakou činnost (nedělat ji pečlivě). Dělej to pořádně, neomrdávej to! Trochu jsem to omrdal.
Ópéčko OP Odborná příprava Vyučování teoretických znalostí o nějakých zařízeních. Zítra máme ópéčko.
Opušťák KOP, KVOP Krátkodobé volno k opuštění posádky Uděluje se za odměnu, trvá 2 dny, nikdy však všední. Dostal jsem za to opušťák.
Oška   Posádková ošetřovna Zdravotní ošetřovna, vojenské lékařské středisko. Dneska jdu na ošku.
Otécéčko OTC Odborné taktické cvičení Praktické cvičení v terénu, zaměřené na aplikaci teoreticky získaných vědomostí. Příští týden máme ótécéčko.
Ótéčko OT Obrněný transportér Vojenské obrněné (a zřejmě tedy např. neprůstřelné) vozidlo. To ótéčko opravdu jezdí!
Ótépéčko OTP Odborně - technická příprava Kombinace OP a TP Příští dvě hodiny máme ótépéčko.
Ózetko OZ Občanský zaměstnanec Jsou to civilisté, zaměstnaní v armádě. Z valné části se pak jedná o estébáky, komunisty, tlustoprdy a nevím o jakou další svoloč, která se zuby nehty drží v armádě a z titulu svých bývalých funkcí, či hodností, mívají nezanedbatelnou moc. On je jenom ózetko.
Pádlo     Mazácký výstřelek. Zadní část (záda) svrchníku (blůzy, saka, džísky) oděvu vzor 95 má na levé a pravé straně kapsy, které jsou od sebe vzdáleny asi 10 cm. Bunda se na těchto 10 cm přeloží tak, aby právě uprostřed zad vzniknul jakýsi převis, faldík, široký asi 2 - 3 cm.. Tomuto faldíku se říká pádlo. Pádlo se znamenitě dělá, pokud je člověk hubeňour a má větší bundu. Mě se vzhledem k mé "oplácanosti" a vcelku padnoucí bundě dělá poměrně obtížně. Až si vezmeme bundy, musím si udělat pádlo.
Péešák     Účastník tříměsíční kurzu, ve kterém jsou vychováváni vojáci do poddůstojnických funkcí (to znamená do hodnosti rotného). On je péešák.
Péeška Poddůstojnická škola Tříměsíční kurz, ve kterém jsou vychováváni vojáci do poddůstojnických funkcí (to znamená do hodnosti rotného). To jsou kluci z péešky. Péeška jde na oběd.
Pětadevadesátky     Oděv vzor 95. Veškerá výstroj a některé části výzbroje v armádě se označuje dvojčíslím, které označuje rok zavedení té které věci do armády. Tento oděv jsou takové ty maskáče. V současné době má voják dvoje. Jedny na výcvik (použité a trošku zašlé) a jedny na vycházky (reprezentativní, čisté, nové). Vezměte si pětadevadesátky.
Pětaosmdesátky     Oděv vzor 85. Veškerá výstroj a některé části výzbroje v armádě se označuje dvojčíslím, které označuje rok zavedení té které věci do armády. Tento oděv se používá již jen jako pracovní oděv, velmi řídce též na výcvik, na veřejnosti není vidět, ale donedávna samozřejmě byl. Budete oblečeni do montérek, kdo má pětaosmdesátky, vezme si pětaosmdesátky.
Pětimetr     Voják, který má základní vojenskou službu zkrácenu na 5 měsíců - otcové od rodin, zemědělci… On je jenom pětimetr.
Ping - Pong     Činnost, prováděná buď za trest nebo pro pobavení mazáků pod rouškou seriozního výcviku. Spočívá v tom, že se postaví dva velitelé asi 50 metrů od sebe a střídají se ve velení. První velí: "Na můj povel, dvouřad nastoupit!" Mužstvo se k němu musí co nejrychleji přesunout (třeba do 10 vteřin) a zaujmout příslušný tvar. Poté, co je tvar nastoupen, velí ten vzdálený velitel: "Na můj povel, dvoustup nastoupit!" a mužstvo se musí opět co nejrychleji přesunout ke vzdálenému veliteli se zaujetím příslušného tvaru. Je to velmi vyčerpávající a ponižující činnost. Uklidněte se nebo si zahrajeme ping - pong.
Pípáci     Označení pro telegrafisty. Pípáci jsou ve vedlejší učebně.
Písmo     Voják základní služby, který pracuje jako písař, jakýsi sekretář a asistent nějakého velitele. Kde je Písmo?
Platfusky     Plátěná sportovní obuv khaki barvy. Je úplně stejná jako takové ty čínské kotníčkové tenisky za pár korun, akorát, že je v khaki barvě. Dělá se v ní veškerý sport na vojně, což je občas o zničení nohou. Na tělocvik si vezměte platfusky.
Plnič     Osoba, vzorně, přesně a předpisově vykonávající povinnosti. Je to pejorativní označení. To je plnič, to je neuvěřitelné!
Plnit     Vzorně, přesně a předpisově vykonávat povinnosti. Je to pejorativní termín. Nekecej a plň!
Podepsat to     Stát se v průběhu základní služby (fakticky samozřejmě až po jejím skončení) vojákem z povolání. Ten je tak hloupý, že to snad i podepíše.
Podřazovat     Stav, kdy se láme počet dní, který musí voják základní služby ještě zůstat na vojně. Počet dní, zbývající do konce vojny musí být však beze zbytku dělitelný stem. Za vojnu se tedy podřazuje třikrát. Podřazování je obvykle důvodem k oslavě. V noci tu byl bordel, péeška podřazovala.
Poš POš Posádková ošetřovna Zdravotní ošetřovna, vojenské lékařské středisko. Jdu na POŠ.
Pošťák     Voják z povolání do hodnosti nadpraporčíka. Hodnostní označení do této úrovně má stříbrnou barvu. Tito vojáci nejsou důstojníci, jejich hodnosti jsou poměrně nízké. Díky tomu jdou vystaveni značnému opovržení a pohrdání ze strany mnohých vojáků základní služby. Leckdy se například ani nezdraví. Vždyť je to jen pošťák.
Potisky     Označení vycházkové obuvi vzor 95. Obuv je lehká, gumovo - plátěná, s maskovacím vzorem. Ven si vezmete potisky.
Poučení     Formalita, předcházející každou celodenní směnu. Vojáci jsou poučeni o předpisech, o věcech hodných zvláštního zřetele… V kolik je poučení?
Prodlužka   Prodloužená vycházka Totéž co vycházka do rána. Zítra mám prodlužku.
Průběžka   Průběžná vycházka Vycházka ze soboty odpoledne do neděle do večerky. Na víkend mám průběžku.
Přijímač   ZVV Období, které absolvuje každý voják základní služby. Trvá 6 týdnů. Učí se zde pravidla styku mezi vojáky, pochodování, zákonné předpisy… Výcvik je stejný pro každého vojáka základní služby. Přijímač byl pěkně tvrdý, pak už to šlo.
Půlka   Pomocník dozorčího brigády Osoba, mnohdy též voják základní služby (z řad KVZ), který je v rámci držení 24 h služby k ruce dozorčímu brigády. Kdo má dnes půlku?
Rajony     Obecné označení jakéhosi místa, území. Především v souvislosti s úklidem. Rozdělují se na vnitřní (uvnitř budovy) a vnější (vně budovy). Co máš dnes za rajony? Mám koupelnu.
Raketa     Styl spaní ve spacáku. Spacák je zapnutý na zip, voják zalezlý až po hlavu, vykukuje jen obličej. Zalezte do rakety a chrápejte.
Rozdílka   Bojové rozdílení To je formální výměna všech typů držených služeb - celodenních směn - výměna starých sloužících za nové. Už musíme na rozdílku.
Rozjetí     Pořádné, důkladné vyplísnění, seřvání někoho (podřízeného). Někdy totéž, co záděr. Pěkně mě potom rozjel.
Rozkaz   Denní rozkaz Formální zakončení výcvikového, či hospodářského dne. K tomuto zakončení dochází v asi 15.20 hodin. Velitel udělí odměny, tresty, určí rajony pro toho kterého vojáka, rozdá poštu… Nástup na rozkaz!
Řídička   Řídicí stanice Označení vedoucí radiové stanice, která koordinuje činnost při práci v radiové síti. Řídička mi přikázala vypnout stanici.
Sapr     Samopal. Půjči mi sapr !
Skejt     Nástroj, určený pro kartáčování parket. Je to soustava kartáčů, navzájem spojených tak, že si člověk na tento nástroj shora stoupne a mrštnými pohyby kolem své osy se pohybuje na tomto nástroji po místnosti, čímž dochází k údržbě parket. Kde je skejt?
Skejtování     Kartáčování parket. Děje se pomocí soustavy kartáčů, navzájem spojených tak, že si člověk na tento nástroj shora stoupne a mrštnými pohyby kolem své osy se pohybuje na tomto nástroji po místnosti, čímž dochází k údržbě parket. Pořádně vyskejtuj ! Projedu se na skejtu.
Spojky   Spojky Služba, nikoli nepodobná službě BORO. Po vyhlášení signálu "SPOJKY" je třeba se dostavit na určené místo se seznamem vojenských funkcionářů, kteří by se museli kontaktovat v případě mobilizace, přírodní pohromy, mimořádného stavu… Voják, který drží spojky, musí znát adresy zmíněných funkcionářů a vědět, jak se k nim dostat. Měl jsem týden spojky.
Stolek   Dozorčí praporu, dozorčí roty Služba , nikoli nepodobná službě vrátného. Dozorčí zodpovídá za dodržování denního programu roty, praporu, za výdej zbraní a za spoustu dalších nesmyslů. Zítra mám stolek.
Studénka   Studená strava Je to strava, která se vydává v případě, kdy z nějakého důvodu není možné konzumovat stravu teplou (např. na vojenském cvičení). Studénku si vyzvedněte u výkoňáka.
Suprák     Voják základní služby, kterému do odchodu do civilu zbývá méně než 100 dní. On už je suprák.
Svop SVOP Svévolné opuštění posádky Situace, kdy voják neprávem opustí kasárna. V momentě, kdy se zjistí, se trestá. Obvykle vězením. Vězení jsem dostal za svopa.
Šakali     Označení pro spojaře. On patří k šakalům.
Škrabka   Škrabání brambor Služba na škrábání brambor, kterou by mělo vykonávat jen mužstvo - vojáci do hodnosti svobodníka. Vstává se 1 - 1,5 hodiny před budíčkem. Potřebuji na zítřek čtyři lidi na škrabku.
Štáb     Centrum zabezpečení chodu vojenského útvaru z hlediska logistiky, styků s dodavateli, veřejností, velení. Pracuje na štábu.
Šůrovák     Nástroj s násadou, určený na mokré čištění podlahy, či jiného, podobného povrchu. Má tvrdé krátké štětinky - je to prakticky rýžový kartáč na tyči. Vezmi to pořádně tím šůrovákem!
Švestky     Vojenská tepláková souprava, má barvu toho ovoce. Běhat budeme ve švestkách.
Tépéčko TP 25 Polní telefon vzor 25 Jednoduché zařízení, sloužící pro komunikaci vojáků v poli. Na konci této linky je tépéčko.
Tépéčko TP Technická příprava Vyučování praktického užívání nějakých zařízeních. Zítra máme tépéčko.
Tétédéčka TTD Technicko - taktická data Parametry toho kterého stroje, zařízení, zbraně. Jaká tétédéčka má tahle pistole?
Tétéúčka TTÚ Technicko - taktické údaje Parametry toho kterého stroje, zařízení, zbraně. Totéž, co TTD. Jaká tétéúčka má tahle pistole?
Úvéenka ÚVN Ústřední vojenská nemocnice Odborné zdravotnické pracoviště v Praze, určené pro léčení neduhů vojáků. Zítra jedu do úvéenky.
Užas UAZ Ukrajinskij aftamabilnij závod Terénní vůz, sovětské výroby, hojně používaný v armádě. Je velmi nepohodlný, hlučný, nepřátelský vůči životnímu prostředí. Jeli jsme tam užasem.
Véčéčko Velitel čety Velitel druhé nejnižší organizační struktury na vojně. Rotmistr Hrdý je naše véčéčko.
Védéčko VD Velitel družstva Velitel nejnižší organizační struktury na vojně. Četař mráček je naše védéčko.
Vejda     Označení nákladního automobilu V3S, též "vejtřaska". Zavezete to tam vejdou.
Velká   Velká polní Vojenský batoh. Vezmi si to do velké.
Velká polní     Vojenský batoh. Na ty věci si vezměte velké polní.
Vépéčko VP Vojenská policie Vojenský orgán, který dbá na dodržování dopravních předpisů, kázně a pořádku ve vojenském sektoru. Na nádraží mě zastavili vépéčka.
Vépézetka VPZ Vojenská poznávací značka Analogie státní poznávací značky v civilním sektoru, akorát, že pro vojenská vozidla. Zapiš mu vépézetku.
Vesmír     Stav, kdy zbývá do odchodu do civilu ještě mnoho dní;
řekl bych, že více jak 150.
Za kolik to máš?
Za 240.
Ty vole, vesmír, šedesát jedna !!!
Véúpéčko VÚP Vojenská úvěrová přepravenka Dokument, který opravňuje k bezplatné přepravě na železnici. Voják ho obdrží při služební cestě, při cestě do ÚVN nebo při cestě na dovolenou (na dovolenou jen 3x během základní vojenské služby) Vytav mu na to véúpéčko.
Vézetes VZS Voják základní služby   Používá se obvykle v nějakém textu - směrnici, předpisu...
Vézetka VZK Vojenská závodní kuchyně Místo, kde se stravují vojáci z povolání a účastníci KVZ Normálně obědváme ve vézetce.
Vézetpé VZP Voják z povolání   Používá se obvykle v nějakém textu - směrnici, předpisu...
Video     Způsob skládání spacáku do úhledného hranolu, zhruba velikosti toho přístroje.. Slož to video pořádně!
Výkoňák   Výkonný rotmistr Funkce (může být voják z povolání, ale i základní služby) jakéhosi zásobovače, manažera, sekretáře pro rotu (třetí nejnižší organizační struktura na vojně). Studenou stravu si vyzvedni u výkoňáka.
Záděr     Časté vykonávání nepříjemných rajonů k úklidu, různých pomocných prací, nepříjemných celodenních směn, časté držení BORO. To je záděr, to je neuvěřitelné.
Zadírat     Termín, který je možný použít na "obou stranách barikády". Pokud já někoho zadírám, zadávám zadíranému nepříjemné rajony k úklidu, vybírám si ho k vykonávání různých pomocných prací, zadávám mu nepříjemné celodenní směny, určuji ho často do BORO. Pokud já jsem zadíraný, pak s vysokou frekvencí vykonávám výše zmíněné činnosti. Tento nepříjemný, negativní jev vzniká při antipatiích nadřízeného a podřízeného. Nezadírej mě! Pěkně jsem ho zadřel.
Zákl dva Zákl. - 1 Základní řád ozbrojených sil jedna Vojenský předpis, asi i zákonná úprava. Zabývá se oblastí služebních povinností, povelů, jejich znění a provedení… Znění tohoto povelu stojí přesně v Zákl - 2.
Zákl jedna Zákl. - 2 Základní řád ozbrojených sil dva Vojenský předpis, asi i zákonná úprava. Zabývá se oblastí kázně, práv, povinností vojáka a podmínek výkonu služby. Dle Zákl - 1, článku 26, musí být voják řádně oholen a ostříhán.
Zašívárna     Činnost, kdy se velmi snadno provádí zašívání se.Typická potřeba zašívání se vzniká při hospodářském dni. Člověk provede svoji práci, event. ji provede v nejnutnějším možném minimu a poté se musí někam schovat tak, aby nebyl na očích, či práci pouze předstírat. Je to tam slušná zašívárna.
Zašívat se     Činnost, kdy se člověk "zašívá" - "uklidí" se. Typická potřeba zašívání se vzniká při hospodářském dni. Člověk provede svoji práci, event. ji provede v nejnutnějším možném minimu a poté se musí někam schovat tak, aby nebyl na očích, či práci pouze předstírat. Pak se tam zašiju.
Zášivka     Zašívající se člověk. Typická potřeba zašívání se vzniká při hospodářském dni. Člověk provede svoji práci, event. ji provede v nejnutnějším možném minimu a poté se musí někam schovat tak, aby nebyl na očích, či práci pouze předstírat. Pavel Hladovec je pěkná zášivka.
Zetóvé ZOV Základní odborný výcvik Výcvik, který následuje po přijímači (ZVV). V tomto výcviku dochází ke specializaci na daný obor, pro který je voják určen, což je to ZOV. Používá se obvykle v nějakém textu - směrnici, předpisu...
Zetvévé ZVV Základní vševojskový výcvik Též "přijímač". Období, které absolvuje každý voják základní služby. Trvá 6 týdnů. Učí se zde pravidla styku mezi vojáky, pochodování, zákonné předpisy… Výcvik je stejný pro každého vojáka základní služby. Používá se obvykle v nějakém textu - směrnici, předpisu...
Zmrdat     Pořádné, důkladné vyplísnění, seřvání někoho (podřízeného). Velitel mě za to pěkně zmrdal.
Žold   Služné Obnos, který voják obdrží jednou měsíčně. Pro vojína činí 380 Kč. Kdy už konečně dostaneme žold?

(C) Miroslav Obešlo, 1998.
Stránka byla naposledy upravována dne 20.10.1999.